Parafia Rzymskokatolicka św. Marcina Bpa w Swarzędzu

Archidiecezja Poznańska

 

Droga krzyżowa ulicami miasta

"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"

 


Galeria

 

Rozważania->

 

Ga 5, 16-25

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Modlitwa wstępna:


Duchu Święty! Ciebie posłał nam Chrystus Pan, abyś nam przypomniał wszystko i nas oświecał. Prosimy, bądź z nami w czasie rozważania męki Pańskiej, abyśmy w Chrystusie na nowo odkryli swego Pana i Odkupiciela.

Idąc za Nim krzyżową drogą, chcemy upodabniać się do swego Zbawcy. A napełnieni Tobą, Duchu Święty, ufamy, że użyźnieni rosą Twojej łaski, będziemy również przynosić jak najlepsze owoce.

Duchu Święty prowadź!



Stacja I - Pan Jezus na śmierć skazany – MIŁOŚĆ


Tyle osób wydaje wyrok na Ciebie, Panie Jezu, kierując się różnymi motywami:
Piłat, kieruje się strachem.
Przywódcy ludu – nienawiścią.
Piotr zapiera się Ciebie z obawy o własną skórę.
A Ty, Panie Jezu, wydajesz się na śmierć z miłości.
Jeżeli będę kierował się miłością, moje decyzje będą zawsze właściwe. Nawet gdy trzeba będzie ponieść poważne konsekwencje.

Duchu Święty, pomagaj mi, aby moje decyzje wynikały z miłości i ją pomnażały.


Stacja II - Pan Jezus bierze krzyż – RADOŚĆ


Łatwo jest obciążyć krzyżem innych. Łatwo potem na innych zrzucić odpowiedzialność za ewentualne błędy
Ty, Panie Jezu, bierzesz krzyż ze świadomością, że wypełniasz wolę Ojca. Więcej: chcesz w ten sposób wsławić Jego Imię. Radujesz się z tego powodu.
Jeżeli i ja będę pełnił dzieła Ojca, który jest w niebie, doznam wielkiej, prawdziwej radości.
Inaczej będę tylko wiecznie niezadowolonym malkontentem.

Duchu Święty, pomagaj mi odkrywać radość w wypełnianiu obowiązków mojego stanu i przyczyniać się do radości moich bliźnich.


Stacja III - Pan Jezus upada pod krzyżem – POKÓJ


Twój marsz z krzyżem pełny był niepokoju i nerwów. Żołnierze chcieli jak najlepiej i jak najszybciej wykonać rozkaz. Tłumy miały widowisko. A Ty, Panie Jezu, wiedziałeś, co masz robić i po co to wszystko. Nawet gdy upadłeś, znalazłeś sposób na powstanie. Wiedziałeś, że Ojciec zawsze jest z Tobą.
Jeżeli i ja będę pamiętał, że jestem w ręku miłującego mnie Boga, że On czuwa nade mną, to nawet gdy upadnę, będę mógł powstać. Dźwignie mnie Boże miłosierdzie.

Duchu Święty, pomagaj mi znajdować pokój serca w wierze w Opatrzność Bożą.


Stacja IV - Pan Jezus spotyka swoją Matkę – CIERPLIWOŚĆ


Trzeba mieć mnóstwo cierpliwości, gdy dźwiga się krzyż. Jest on bardzo ciężki, a końca drogi nie widać. Podobnie: ile cierpliwości musi mieć matka, ojciec choćby w wychowaniu dzieci.
Ty, Matko Najświętsza, jesteś oazą cierpliwości w oczekiwaniu na wypełnienie się Bożych planów.
Jeżeli i ja będę cierpliwy, doczekam się spełnienia Bożych zamiarów wobec mnie.
Tym bardziej, gdy uchwycę się Twojej matczynej dłoni.

Duchu Święty, pomagaj mi w cierpliwym poddaniu się Bożemu upływowi czasu.


Stacja V - Szymon pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi – UPRZEJMOŚĆ


Jako Skazaniec nie mogłeś liczyć na jakąkolwiek życzliwość. A jednak znalazł się ktoś życzliwy. To prawda, został zmuszony do tego, nie miał wyjścia. Ale dzięki temu, Tobie, Panie Jezu, było łatwiej nieść krzyż.
Jeżeli i ja zdobędę się na uprzejmość wobec moich bliźnich, to nie tylko przysporzę sobie przyjaciół, dobrej opinii, ale przede wszystkim upodobnię się do Ciebie, Panie Jezu, który za mnie, z przymusu miłości, niesiesz mój krzyż.

Duchu Święty, pomagaj mi być uprzejmym na każdym kroku, wobec każdego człowieka.


Stacja VI - Weronika ociera twarz Panu Jezusowi – DOBROĆ


Mówiłeś, Panie Jezu, że tylko Bóg jest dobry. A Weronika? Przez ten prosty, zwyczajny gest jest odbiciem Bożej dobroci. Bo tylko będąc Bożym człowiekiem, można być naprawdę dobrym.
Jeżeli i ja będę blisko Pana Boga, jeżeli z Nim będę przestawał, będę dobry. Nie ma innej możliwości.

Duchu Święty, pomagaj mi być dobrym, jak dobry jest Bóg.


Stacja VII - Pan Jezus znów upada pod krzyżem – WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ


Czy Ty, Panie Jezu, też się zniechęcałeś? Czy to, jak niepojętni byli Twoi uczniowie, jak głusi na Ewangelię byli faryzeusze, nie powodowało, że miałeś po prostu dość? Dźwigając się z drugiego upadku, chcesz pokazać, że Pan Bóg nigdy nie zniechęca się w miłowaniu człowieka, nigdy nie męczy się w okazywaniu miłosierdzia. Zawsze jest wspaniałomyślny.
Jeżeli i ja będę odsuwał od siebie zniechęcenie, będę stawał się coraz bardziej wspaniałomyślny, będę tym samym coraz bardziej do Ciebie podobny.

Duchu Święty, pomagaj mi okazywać wspaniałomyślność wobec każdego człowieka.


Stacja VIII - Pan Jezus upomina płaczące niewiasty – ŁASKAWOŚĆ


Zwykle byłeś, Panie Jezu, cichy i pokorny sercem. Byłeś wrażliwy na cierpienie innych i nie pozostawiałeś ich bez pomocy. Ale umiałeś być też stanowczym, zwłaszcza tam, gdzie człowiek okazywał się zatwardziały w grzechu. We wszystkim tym jednak okazywałeś łaskawość Pana Boga, czyli pragnienie Jego dobra. Upominając niewiasty, chcesz również obdarzyć je łaską zrozumienia konsekwencji grzechu.
Jeżeli i ja będę umiał przyjmować Twoją łaskawość, to i wobec bliźnich będę łaskawy, będę pomagał im w zdobyciu prawdziwego dobra.

Duchu Święty, pomagaj mi być łaskawym.


Stacja IX - Pan Jezus ponownie upada pod krzyżem – WIERNOŚĆ


Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach (Ps 145, 13).
Taki jesteś, Panie Jezu. Twej wierności człowiekowi nie jest w stanie nic przeszkodzić, nawet ludzka niewierność, odrzucenie Ciebie przez ludzi. Twoja wierność objawia się i w tym upadku. Tam, w pyle drogi, szukasz najbardziej pogubionych i poranionych przez grzech.
Jeżeli i ja chcę być wierny, muszę patrzeć na Ciebie.
A wtedy nawet grzechy moich bliźnich nie odłączą mnie od Ciebie.

Duchu Święty, pomagaj mi dochować wierności Panu Bogu nawet w największych doświadczeniach.


Stacja X - Pan Jezus odarty z szat – SKROMNOŚĆ


Ty, Panie Jezu, najpiękniejszy z synów ludzkich (Ps 45, 3), zostajesz postawiony nagi wobec tłumu. Nikt nie przejmował się Twoją skromnością; wręcz pozbawiono jej Ciebie. Tu okazuje się, jak łatwo jeden człowiek potrafi poniżyć drugiego.
Jeżeli wpatrzę się w Ciebie, w Twoje piękno, nie będę szukał go gdzie indziej.
Więcej, będę umiał dostrzec piękno drugiego człowieka, nie będzie on dla mnie przedmiotem służącym moim instynktom.

Duchu Święty, pomagaj mi być skromnym, nawet w świecie, który gardzi skromnością.


Stacja XI - Pan Jezus do krzyża przybity – WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ


Twoje ręce, Panie Jezu, rozciągnięto i przybito do krzyża. Nie wykonasz nimi już żadnego ruchu. Twoje nogi również unieruchomiono. Nigdzie już nie pójdziesz. Ale właśnie teraz oddajesz się całkowicie Ojcu.
Jeżeli i ja pozwolę przybić się do Twojego krzyża, to nauczę się wybierać to, co rzeczywiście jest konieczne do zbawienia.
Nie będę gonił za błahostkami, za byle czym.

Duchu Święty, pomagaj mi wybierać to i tylko to, co służy prawdziwemu dobru: mojemu i moich bliźnich.


Stacja XII - Pan Jezus umiera na krzyżu – CZYSTOŚĆ


Jesteś, Panie Jezu, jedną raną. Zakrwawiony, brudny od pyłu drogi, niepodobny do synów ludzkich. Ale mimo, że po ludzku jesteś tak brudny, jesteś najczystszą i najmilszą ofiarą złożoną Ojcu. Twoja czystość wynika z doskonałej miłości i posłuszeństwa Ojcu.
Jeżeli i ja będę zanurzony w Bożej miłości, będę czysty wobec siebie i innych.
Bo będę DLA Pana Boga i DLA bliźnich.

Duchu Święty, pomagaj mi być czystym.


Stacja XIII - Pan Jezus zdjęty z krzyża – ŚWIĄTYNIA DUCHA ŚWIĘTEGO


Dwie Najświętsze Osoby w jedynym swego rodzaju uścisku: Matka tuli do serca martwe ciało Syna. Ona pełna łaski i osłoniona Duchem Świętym. On pełen mocy Ducha Świętego. Teraz wydają się jakby pozbawieni ducha. Ale ta zburzona świątynia, zostanie w ciągu trzech dni odbudowana (J 2, 19). Bo Twoje ciało, Panie Jezu, to świątynia Ducha.
Jeżeli i ja pozwolę uczynić z mego ciała mieszkanie Ducha Świętego, śmierć mnie nie zwycięży.

Duchu Święty, pomagaj mi budować w moim ciele świątynię Twojej chwały.


Stacja XIV - Pan Jezus złożony do grobu – PIECZĘĆ DUCHA


Złożono Twoje ciało, Panie Jezu, w grobie. To dowód, że naprawdę oddałeś swe życie za mnie. Twój grób został opieczętowany, postawiono przy nim straże. Ale mimo takich zabezpieczeń trzeciego dnia powstałeś z martwych.
Przez chrzest umarłem z Tobą.
Przez chrzest i bierzmowanie Duch Święty wycisnął na mnie swoją pieczęć, znak przynależności do Ciebie.
Wierzę więc, że z Tobą również zmartwychwstanę.

Duchu Święty, przeprowadź mnie ze śmierci do życia.


Modlitwa końcowa: modlitwa o owoce Ducha Świętego


Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń.

Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło.

Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi.

Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył, by oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen

Msze Św.

Niedziela

Od maja do października:
700, 830,1000,1115,1800

Od listopada do końca kwietnia:
830,1000,1115,1300,1800

 

W dni powszednie:
Od września do czerwca:
700, 1800

 

W lipcu i sierpniu:
pn, śr, pt 7:00
wt, czw, sob 18:00

Biuro parafialne

poniedziałek 9.00 - 11.00;

środa 9.00 - 11.00,

16.00 - 18.00

piątek 9.00 - 11.00,

16.00 - 18.00

 

Pary narzeczonych:

środa 16.00 - 18.00

piątek 16.00 - 18.00

Nabożeństwa

Roraty:
poniedziałek, środę i sobotę o godz. 7:00.
we wtorek, czwartek i piątek o godz. 18:00 

 

Gorzkie żale:
godz. 17.00

 

Droga Krzyżowa:
Dzieci - 16:30
Dorośli i Młodzież - 17:30

 

Nabożeństwa Majowe:
godz.17:30

 

Nabożeństwa czerwcowe:
Po Mszy wieczornej

 

Nabożeństwa Różańcowe:
godz.17:30 (dzieci poniedziałki, środy i piątki)