Kurs przedmałżeński w naszej parafii rozpocznie się 14 października Mszą św. o godz. 18:00 i trwać będzie przez kolejne trzy poniedziałki i środy a zakończenie kursu w środę 30 października. Wszyscy, którzy chcą wstąpić w związek małżeński zobowiązani są do ukończenia takiego Kursu.

w poniedziałek 2 października Mszą św. o godz. 1800 i trwać będzie przez kolejne trzy poniedziałki i środy a zakończenie kursu w środę 18 października. Wszyscy, którzy chcą wstąpić w związek małżeński zobowiązani są do ukończenia takiego Kursu.