Kurs przedmałżeński w naszej parafii rozpocznie się w poniedziałek 10 lutego Mszą św. o godz. 18:00 i następne spotkanie w środę 12.02. o godz. 18:00. Spotkania odbywają się w poniedziałki i środy, 17.02; 19.02; 24.02. i zakończenie Kursu 26.02.2020 r.

w poniedziałek 2 października Mszą św. o godz. 1800 i trwać będzie przez kolejne trzy poniedziałki i środy a zakończenie kursu w środę 18 października. Wszyscy, którzy chcą wstąpić w związek małżeński zobowiązani są do ukończenia takiego Kursu.