W piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa

  • dla dzieci o godz. 16:30 z komunią św.
  • dla dorosłych i młodzieży o godz. 17:30.

Gorzkie Żale z nauką Pasyjną.
We wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 17:15
W tym roku Kazania pasyjne głosił będzie ks. Jędrzej Machalski.