UROCZYSTE SKŁADANIE PRZYRZECZEŃ

DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO

6 GRUDNIA NA MSZY ŚW. O GODZ. 11.15

  • wszystkie materiały dostępne są przez cały tydzień na stolikach, pod chórem i w kruchcie
  • deklaracje Duchowej Adopcji (podpisane lub puste - anonimowe) wrzucamy do skrzynki, która znajduje się w kruchcie
  • na mszę św. przynosimy świece, które będą odpalone od Paschału
  • formułę przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego wypowiadamy razem przy ołtarzu lub w ławce, oraz w domach dzięki transmisji na YouTube
  • Duchową Adopcję dziecka Poczętego można podjąć również indywidualnie, odmawiając formułę przyrzeczenia pod Krzyżem lub świętym obrazem
  • tekst przyrzeczenia, codziennej modlitwy oraz wszelkie potrzebne informacje znajdują się na stronie internetowej parafii, w zakładce Duszpasterstwo - Duchowa Adopcja Dziecka http://sw-marcin.pl/grupy-duszpasterskie/duchowa-adopcja-dziecka-pocztego.htmlSERDECZNIE ZAPRASZAMY